Skip to main content

Waar gaat de jaarvergadering over?

25 maart 2024

Na het officiële gedeelte gaan we aandacht besteden aan het kopen van een appartement.
Wat zijn de voor- en nadelen van huren of kopen. Wat moet ik allemaal regelen voor de aankoop?
Als ik gewoon wil blijven huren, verandert er dan iets voor mij?
Ook als huurder krijg je te maken met een andere situatie als er voorheen nog geen VvE was.
We gaan in op wat er verandert voor huurders als hun complex verandert in een gemengd complex.

Eerdere vragen

Hoe weet ik of de afrekening servicekosten klopt?

14 juli 2023

Helft huurders krijgt te weinig inzicht in servicekosten

Huurders krijgen onvoldoende informatie over de servicekosten. Een kwart ontvangt zelfs geen jaarlijkse afrekening van deze kosten, terwijl de verhuurders wettelijk verplicht zijn zo’n afrekening te geven. Dit blijkt uit een peiling van de Woonbond onder ruim 500 leden.
Van de huurders van commerciële verhuurders krijgt 29% niet de wettelijk verplichte afrekening. Van de corporatiehuurders mist 19% deze afrekening. Zonder zo’n afrekening kan niet worden vastgesteld of de betaalde voorschotbedragen in lijn zijn met de gemaakte kosten. Een belangrijke regel is dat de verhuurders alleen de werkelijk gemaakte kosten zonder winst mogen doorberekenen aan de huurders.
Wie de afrekening wel ontvangt, vindt het vaak lastig om de kosten te beoordelen. Op de vraag of ze goed worden geïnformeerd over de gemaakte servicekosten, zegt slechts 42% van de respondenten volmondig ja. Nee, zegt 49%, en 9% weet het niet.

Afrekening vóór 1 juli
Alle huurders moeten jaarlijks vóór 1 juli een afrekening van de servicekosten ontvangen. Hieruit blijkt of de gemaakte kosten overeenkomen met de betaalde voorschotbedragen. Als te veel is betaald, krijgt de huurder geld terug. Als er juist te weinig is betaald, moet de huurder bijbetalen. Bovendien gaan dan ook meestal de voorschotbedragen voor de komende periode omhoog. Zonder jaarafrekening mag de verhuurder de voorschotbedragen niet verhogen.

Misbruik streng bestraft
Misbruik maken van de servicekosten kan per 1 juli streng worden bestraft. Dankzij een lobby van de Woonbond zijn in de nieuwe Wet Goed Verhuurderschap ook de servicekosten opgenomen. Als de verhuurder zich niet houdt aan de wettelijke regels, dan riskeert die een boete van maximaal
€ 22.500. Als alles volgens plan verloopt, openen alle gemeenten in de tweede helft van dit jaar een meldpunt, waar je signalen van slecht verhuurderschap kunt melden.

Persbericht 29 juni 2023