Huurverhoging 2023

22 maart 2023

Huurverhoging 2023

Hoeveel kan de huur omhoog in 2023? Welke maximale huurverhoging geldt voor u? Dat hangt ervan af of u in de vrije of de sociale sector huurt.

Sociale sector

In de sociale sector kunnen hogere inkomens een hogere huurverhoging krijgen. Ook geldt er een speciale huurverhoging voor huurders met een relatief lage huur.
De huur mag in de sociale sector niet meer dan 3,1% omhoog, tenzij u in aanmerking komt voor een inkomensafhankelijke huurverhoging of een huurverhoging op basis van een lage huur.

Vrije sector

Voor huurders in de vrije sector geldt dat de huurverhoging niet meer dan 4,1% mag zijn.
Staat er iets lagers in je huurcontract? Dan geldt dat als maximum.
Staat er niets over een huurverhoging in uw huurcontract? Dan mag de verhuurder de huur niet zo maar verhogen.

UItleg huurverhoging
video huurverhoging

In de volgende video van de woonbond krijgt u een duidelijke uitleg over de huurverhoging 2023.
Uitlegvideo huurverhoging 2023 | woonbond.nl
Hier kunt u alles nog eens rustig nalezen Huurverhoging 2023 | woonbond.nl

Doe hier de huurverhogingscheck (bron: de Woonbond)

Welke huurverhoging mag de verhuurder in 2023 vragen?
Dat controleer je hier.
Deze check gaat over regels van de overheid voor de jaarlijkse huurverhoging.

Huurverhogingen vrije sector mogelijk op de tocht
logo kassa

Op 22 april 2023 besteedde het tv-programma Kassa aandacht aan de huurverhogingen in de vrije sector, die mogelijk onwettig zijn. Bekijk hier de uitzending.
Huurverhogingen vrije sector mogelijk op de tocht - Kassa - BNNVARA

Veel gestelde vragen over de huurverhoging 2023 aan Heimstaden

Huurt u een woning van Heimstaden en heeft u vragen over de huurverhoging van 2023?
Op deze pagina vindt u het antwoord. Veel gestelde vragen over de huurverhoging van 2023 - Heimstaden

Als u een sociale huurwoning huurt, gelden er specifieke regels voor verhoging van je maandelijkse netto huurprijs (de huur zonder de servicekosten). Die wordt mede gebaseerd op uw inkomen over het jaar 2021.
Heimstaden heeft daarom mogelijk uw inkomensgegevens van 2021 opgevraagd bij de Belastingdienst en verwerkt in de berekening. Als dit het geval is, staat dat vermeld in de brief die u van Heimstaden ontvangt.
Heimstaden krijgt geen informatie over de hoogte van uw inkomen, maar alleen een vermelding in welke inkomenscategorie u valt.
Ze gebruiken deze gegevens alleen om de juiste huurverhoging voor uw woning vast te stellen. Heimstaden bewaart deze gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk vereist.

Invloed WOZ op maximale huurprijs

Wist u dat de WOZ-waarde van uw woning belangrijk is voor de hoogte van de huurverhoging?
Niet alle gemeenten laten in hun belastingaanslag voor huurders ook de WOZ-waarde van hun woning zien.
Toch kan dit belangrijk zijn, omdat de WOZ-waarde invloed heeft op de maximale huurprijs.
Huurders hebben dus wel degelijk belang bij inzicht in de WOZ-waarde van hun woning.
Deze telt namelijk mee in het puntenstelsel waarmee de maximaal toegestane huurprijs van sociale huurwoningen wordt berekend.
Lees hier: Stuurt jouw gemeente wel een WOZ-beschikking? | woonbond.nl

Vind hier de WOZ-waarde van uw woning

WOZ-waardeloket (wozwaardeloket.nl)

 

Eerdere thema's