Skip to main content

Huurverhoging

Voor de sociale sector gelden tot 1 juli 2023 dezelfde regels voor maximale huurverhoging die vanaf 1 juli 2022 golden. Sinds 1 juli 2022 mag uw verhuurder de huur verhogen met:

• maximaal 2,3%, als de (kale) huur € 300 of meer per maand is.

• maximaal € 25, als de (kale) huur lager is dan € 300 per maand. Dat is hoger dan 2,3 %. Daarmee kunnen verhuurders heel lage huren sneller verhogen. En daarmee een huur vragen die beter past bij de kwaliteit van de woning.

Dit hangt niet af van uw inkomen. Lees hier meer over de huurverhoging voor huurders sociale huurwoning met hoger inkomen.

Maximale huurverhoging 2023 in vrije sector 4,1%

huurverhoging removebg previewDe jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector is vanaf 1 januari 2023 maximaal 4,1%. Dat is 3,1% CAO-loonontwikkeling + 1 procentpunt. De Eerste Kamer heeft op 20 december 2022 een  wetswijziging, die de maximaal toegestane huurverhoging wijzigt, aangenomen.

HUURPRIJSCHECK 2023

Huurprijscheck zelfstandige woonruimte

Vul hier de huurprijscheck in.

Met deze Huurprijscheck berekent u de maximale kale huur van een zelfstandige woonruimte. U beantwoordt diverse vragen over bijvoorbeeld oppervlakte, keuken, badkamer en verwarming.
Het resultaat is een puntenaantal. Dit puntentotaal bepaalt de maximale huur van een zelfstandige sociale huurwoning. De verhuurder mag geen hogere huur vragen, wel een lagere huur.