­

Belangenbehartiging

Opkomen voor de huurders van de Heimstaden. Dat is de centrale opdracht. Er zijn veel belangen die gelden voor alle huurders samen. We willen allemaal prettig wonen. In een betaalbaar huis dat goed onderhouden is en in een leefbare buurt staat. Met elkaar én met Heimstaden werken we hier hard aan bij Huurders Organisatie Heimstaden.

Gedeelde belangen, andere onderwerpen en prioriteiten
Per stad en regio zijn er ook verschillen. Er spelen in Rotterdam, Hengelo, Arnhem andere kwesties rondom huren en wonen dan in Amersfoort en Amsterdam. Het Stichtingsbestuur komt op voor de algemene beleidszaken die elke huurder aangaan.

Voor iedereen een betaalbare woning
Dat is, kort samengevat, de wens van het Bestuur voor alle huidige en toekomstige huurders van Heimstaden. Maar er spelen meer onderwerpen dan de beschikbaarheid van een betaalbaar huis bij Heimstaden.
HOHN werkt aan allerlei zaken rond huren en wonen. Grotere en kleinere kwesties, maar altijd van wezenlijk belang voor degenen die het treft. Denk aan de positie van huurders bij renovatie en verduurzaming. Of aan een snelle en goede oplossing van onderhoudsproblemen. En al heeft HOHN de dienstverlening hoog in het vaandel staan, ze kunnen dat alleen goed doen met de inbreng van huurders. Ook klachten van huurders moeten serieus worden behandeld.

Invloed en ambitie
Het ontbreekt HOHN niet aan ambitie om uw belangen als huurder te behartigen. We zijn actief op allerlei gebieden, lopen graag voorop en hebben volop plannen en ideeën voor de toekomst. Met elkaar kunnen we veel bereiken.
Op sommige ontwikkelingen die de positie van huurders raken, hebben we helaas maar beperkt invloed. De overheid, de politiek, maatschappelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen bepalen in zo’n geval. Maar we hebben altijd een visie en horen de meningen van onze achterban. Die brengen we in waar en wanneer we kunnen. Ook dat is invloed.

Informatierecht

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en agenderingsrecht. Bewonerscommissies hebben iets minder rechten dan huurdersorganisaties. De laatsten mogen bijvoorbeeld meepraten met beleidsmakers en de verhuurder. Ieders rechten en plichten zijn vastgelegd in de Overlegwet.

Informatierecht
Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben het recht om informatie van de verhuurder te ontvangen over:

  • plannen voor het slopen van woningen;
  • het onderhoud van woningen
  • de huurprijzen

Het informatierecht geldt zowel voor bestaand beleid als voor (voorgenomen) wijzigingen in beleid.

Adviesrecht
De huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben het adviesrecht. Dit betekent dat zij de verhuurder een schriftelijk advies mogen geven over zijn voorgenomen beleid.

Het advies moet als volgt verlopen:

  1. De verhuurder geeft zijn huurders schriftelijke informatie over zijn beleid.
  2. De verhuurder overlegt hierover met de huurdersorganisatie of de bewonerscommissie.
  3. De huurdersorganisatie of bewonerscommissie krijgt ten minste 6 weken de tijd om schriftelijk advies uit te brengen.
  4. De verhuurder voert zijn plannen niet uit voordat de huurdersorganisatie of bewonerscommissie een advies heeft kunnen uitbrengen.

Wil de verhuurder afwijken van het advies? Dan moet hij dit binnen 2 weken schriftelijk melden aan de huurdersorganisatie of bewonerscommissie. Hij geeft daarbij aan waarom hij het advies geheel of gedeeltelijk niet opvolgt.

Agenderingsrecht
Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben agenderingsrecht. Dit is het recht om onderwerpen op de overlegagenda te zetten.

Externe deskundigen uitnodigen
Ook hebben de verhuurder, huurdersorganisatie en bewonerscommissie het recht om deskundigen uit te nodigen om deel te nemen aan overleg met de verhuurder. De huurdersorganisatie kan de externe deskundige ook uitnodigen een schriftelijk advies uit te brengen.

Bewonerscommissies: iets minder rechten
Bewonerscommissies hebben iets minder rechten dan de huurdersorganisatie. De verschillen op een rij:

  • Bewonerscommissies mogen alleen meepraten over plannen voor hun eigen wooncomplex. Bijvoorbeeld over sloop en renovatie van de woningen in dat wooncomplex. Of het servicekostenpakket voor het wooncomplex.
  • De bewonerscommissie heeft geen instemmingsrecht op het beleid voor servicekosten, al kan een bewonerscommissie wel aangeven of bijvoorbeeld de hoogte van servicekosten terecht zijn. De huurdersorganisatie heeft wél invloed op het beleid voor servicekosten. Instemmingsrecht betekent dat de huurdersorganisatie met het gevoerde beleid moet instemmen. De verhuurder mag dus geen beleid voeren dat afwijkt van de wens van de huurdersorganisatie.
  • Bewonerscommissies hebben geen recht op een vergoeding. De verhuurder moet er wel voor zorgen dat de bewonerscommissies hun taken kunnen uitvoeren. De verhuurder kan bijvoorbeeld vergaderruimte ter beschikking stellen. Of de bewonerscommissie een kopieerapparaat laten gebruiken.

Meer informatie
Als u meer wilt weten hoe de Overlegwet in elkaar steekt, dan kunt u de volledige wettekst lezen op de website van de Rijksoverheid. 

Wilt u een beknopt maar volledig overzicht van alle rechten en plichten, ga dan naar deze goed leesbare webpagina van de Rijksoverheid.

­