­

Servicekosten

Ik vind mijn jaarafrekening of voorschotbedrag te hoog. Wat kan ik doen?
Bent u het als huurder niet eens met de jaarafrekening van de servicekosten of het maandelijks voorschotbedrag voor gas, water en elektriciteit die u betaalt? Op deze pagina leest u wat u kunt doen.

Heeft u een jaarafrekening gekregen?
Uw verhuurder is verplicht om u jaarlijks op tijd een jaarafrekening te sturen.

    Heeft u uw jaarafrekening niet ontvangen van uw verhuurder?
Vraag de jaarafrekening eerst schriftelijk aan voordat u de Huurcommissie inschakelt. Als u de jaarafrekening na drie weken nog niet hebt ontvangen, dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Zij bepalen dan hoeveel u moet betalen. Meer informatie is hier te vinden.


Vindt u dat u te veel betaalt voor de servicekosten?

Lees eerst wat servicekosten en kosten voor nutsvoorzieningen zijn. Daarmee checkt u of uw vraag niet over andere kosten gaat.
Bent u het niet eens met uw jaarafrekening of uw maandelijks voorschotbedrag? Vraag dan uw verhuurder om de jaarafrekening of het voorschotbedrag aan te passen.
Stuur daarvoor een brief aan uw verhuurder. Wil uw verhuurder de jaarafrekening of het voorschotbedrag niet aanpassen? Dan kan de Huurcommissie u misschien helpen. 

Afrekening Servicekosten

Servicekosten zijn kosten voor bijvoorbeeld schoonmaak, tuinonderhoud, stoffering (bijvoorbeeld gordijnen) en meubilering (denk hierbij aan vloerbedekking), meubels, of een huismeester. Uw verhuurder berekent deze kosten bovenop de kale huurprijs. Meestal staat in het huurcontract dat u met de verhuurder heeft gesloten voor welke servicekosten u betaalt. Ook vindt u het bedrag vaak in de brief van de verhuurder over de jaarlijkse huurverhoging.

Welke kosten mag de verhuurder doorbelasten?

In het Beleidsboek nutsvoorzieningen en servicekosten staat welke kosten een verhuurder bij u in rekening mag brengen. Bijvoorbeeld welk percentage van de administratiekosten de verhuurder u mag laten betalen.
Elk jaar verschijnt een bijgewerkt beleidsboek.

(Bron: huurcommissie)

De kosten voor gas, water en elektriciteit heten: kosten voor nutsvoorzieningen. U betaalt de verhuurder vooraf maandelijks een vast bedrag voor het gebruik van gas, water en elektriciteit: het maandelijks voorschot.

Het gaat om kosten voor het gas, water en de elektriciteit die u als huurder verbruikt en waarvoor u een eigen tussenmeter heeft. Meestal vindt u het bedrag dat u betaalt voor gas, water en elektriciteit in het huurcontract of in de brief van de verhuurder over de jaarlijkse huurverhoging.

In het Beleidsboek nutsvoorzieningen en servicekosten staat welke kosten een verhuurder bij u in rekening mag brengen. Bijvoorbeeld welk percentage van de administratiekosten de verhuurder u mag laten betalen.

(Bron: huurcommissie)

U bent het niet eens met jaarafrekening of maandelijks voorschotbedrag U wilt dat uw verhuurder de jaarafrekening aanpast. Of U heeft u een jaarafrekening servicekosten van uw verhuurder ontvangen en bent u het niet eens met de hoogte daarvan? Vraag uw verhuurder om aanpassing van de jaarafrekening. Stuur daarvoor de modelbrief. Oneens met ontvangen servicekostenafrekening aan uw verhuurder. Geef uw verhuurder 3 weken de tijd om hierop te reageren. U kunt de Huurcommissie pas inschakelen als deze termijn is verstreken of als u het niet eens bent met de schriftelijke reactie van uw verhuurder.

U wilt dat uw verhuurder het maandelijks voorschotbedrag verlaagt Vindt u het maandelijks voorschot voor gas, water of elektriciteit te hoog? Dan kunt u uw verhuurder vragen om een lager maandelijks voorschotbedrag. Stuur daarvoor een brief aan uw verhuurder. U moet wel:

• een eigen tussenmeter hebben voor gas, water en elektriciteit.

• nog op het adres wonen waarvoor u dit bedrag betaalt.

(Bron: huurcommissie)

U bent het niet eens met jaarafrekening of maandelijks voorschotbedrag U wilt dat uw verhuurder de jaarafrekening aanpast. Of U heeft u een jaarafrekening servicekosten van uw verhuurder ontvangen en bent u het niet eens met de hoogte daarvan? Vraag uw verhuurder om aanpassing van de jaarafrekening. Stuur daarvoor de modelbrief. Oneens met ontvangen servicekostenafrekening aan uw verhuurder. Geef uw verhuurder 3 weken de tijd om hierop te reageren. U kunt de Huurcommissie pas inschakelen als deze termijn is verstreken of als u het niet eens bent met de schriftelijke reactie van uw verhuurder.

U wilt dat uw verhuurder het maandelijks voorschotbedrag verlaagt Vindt u het maandelijks voorschot voor gas, water of elektriciteit te hoog? Dan kunt u uw verhuurder vragen om een lager maandelijks voorschotbedrag. Stuur daarvoor een brief aan uw verhuurder. U moet wel:

• een eigen tussenmeter hebben voor gas, water en elektriciteit.

• nog op het adres wonen waarvoor u dit bedrag betaalt.

(Bron: huurcommissie)

U heeft 2 jaar de tijd. Wilt u bijvoorbeeld dat de Huurcommissie uw jaarafrekening 2019 bekijkt? Dan kunt u tot 30 juni 2022 het formulier insturen. Zie de tabel hieronder voor de uiterste afrekendata en tot wanneer u uw verzoek kunt indienen per afrekenperiode.

  Afrekening over   Uiterste afrekendatum verhuurder   Verzoek indienen tot en met
     
2020 30-jun-21 30-jun-23
2021 30-jun-22 30-jun-24


Belangrijk om te weten: stuur eerst een aan uw verhuurder voordat u de Huurcommissie inschakelt. Lees verder wat er gebeurt als u het formulier heeft ingestuurd.

(Bron: huurcommissie)

U heeft 2 jaar de tijd. Wilt u bijvoorbeeld dat de Huurcommissie uw jaarafrekening 2019 bekijkt? Dan kunt u tot 30 juni 2022 het formulier insturen. Zie de tabel hieronder voor de uiterste afrekendata en tot wanneer u uw verzoek kunt indienen per afrekenperiode.

  Afrekening over   Uiterste afrekendatum verhuurder   Verzoek indienen tot en met
     
2020 30-jun-21 30-jun-23
2021 30-jun-22 30-jun-24


Belangrijk om te weten: stuur eerst een aan uw verhuurder voordat u de Huurcommissie inschakelt. Lees verder wat er gebeurt als u het formulier heeft ingestuurd.

(Bron: huurcommissie)

Hoe vraag ik mijn verhuurder om de jaarafrekening servicekosten of het maandelijks voorschot nutsvoorzieningen aan te passen?
Bent u het niet eens met de jaarafrekening of het maandelijks voorschotbedrag? Vraag uw verhuurder in een brief om het bedrag aan te passen.

U stuurt uw verhuurder een brief.
Bent u het niet eens met de jaarafrekening servicekosten die u van uw verhuurder heeft ontvangen? Stuur dan een brief aan uw verhuurder.
Gebruik daarvoor deze modelbrief: Oneens met ontvangen servicekostenafrekening (pdf).

Wilt u dat uw verhuurder het maandelijks voorschotbedrag verlaagt?
Stuur dan een brief aan uw verhuurder. Vraag om een lager bedrag. Doe een voorstel voor een bedrag dat u redelijk vindt. Of gebruik de modelbrief: Oneens met ontvangen servicekostenafrekening (pdf).

Wanneer stuurt u de brief op?
Verstuur uw brief binnen 2 jaar na de jaarafrekening en minimaal 4 weken vóór 1 juli.
Bijvoorbeeld: U wilt dat de verhuurder de jaarafrekening van 2019 aanpast. Zorg er dan voor dat uw verhuurder de brief vóór 1 juni 2022 krijgt.

Wacht op reactie van de verhuurder.
Heeft u uw brief verstuurd? De verhuurder heeft 3 weken de tijd om te reageren. Hij kan bijvoorbeeld uitleg geven over de jaarafrekening. Of laten weten dat hij de jaarafrekening aanpast.

Heeft de verhuurder niet gereageerd op uw brief? Of bent u het niet eens met zijn reactie? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen.

(Bron: huurcommissie)

U kunt een procedure starten als:

U 3 weken nadat u een brief heeft gestuurd aan uw verhuurder nog steeds geen jaarafrekening heeft ontvangen of u wel een jaarafrekening heeft ontvangen,mof uw verhuurder heeft niet binnen 3 weken reageert op de brief waarin u laat weten dat u het niet eens bent met de jaarafrekening. Voorwaarde is dat het geschil gaat over een bedrag van € 36 of meer (drempelbedrag).

Verzoekschrift Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen voor huurders

Voor het behandelen van dit verzoek heeft de Huurcommissie kopieën nodig van de volgende documenten:

  1. het huurcontract

  2. de jaarafrekening(en) van de servicekosten en nutsvoorzieningen (als u deze heeft ontvangen)

  3. het bezwaarschrift (als u een jaarafrekening heeft ontvangen)

  4. het verzoek om jaarafrekening, als u op 1 juli geen jaarafrekening heeft ontvangen en ook niet nadat u uw verhuurder daarom heeft gevraagd en

  5. de schriftelijke reactie van de verhuurder op uw bezwaar (als u die heeft ontvangen).

U heeft tot twee jaar na de datum, waarop de jaarafrekening moest zijn ontvangen, de tijd om het verzoek bij de Huurcommissie in te dienen. U kunt bijvoorbeeld voor de jaarafrekening over het jaar 2019 tot en met 30 juni 2022 een verzoek bij de Huurcommissie indienen.

Belangrijk om te weten: wacht eerst drie weken als uw verhuurder een bezwaar over de jaarafrekening heeft gestuurd of als u uw verhuurder om de jaarafrekening heeft gevraagd. Mocht uw verhuurder niet reageren, schakel ons dan in. Gebruik hiervoor de modelbrief - Jaarafrekening Servicekosten toesturen.
Ook als u binnen deze drie weken een reactie hebt ontvangen van uw verhuurder en u bent het er niet mee eens, kunt u bij ons een procedure starten. Voeg in het laatste geval de reactie van uw verhuurder toe aan uw verzoekschrift.

Is uw verhuurder te laat met de jaarafrekening, dan betekent dit niet dat uw jaarafrekening vervalt. Neem eerst contact op met uw verhuurder. Zolang u geen jaarafrekening heeft ontvangen, hoeft u geen verhoging van de kosten voor nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit) te betalen. Houd er wel rekening mee dat de verhuurder u in dat geval een nabetaling kan laten doen

(Bron: huurcommissie)

Als u de Huurcommissie heeft ingeschakeld, gaan wij onderzoeken of de jaarafrekening of het voorschotbedrag niet te hoog is. Hier leest u wat er tijdens de procedure gebeurt.

U krijgt bericht
U krijgt een brief of e-mail waarin staat dat wij uw formulier hebben ontvangen. Daarin staat ook het nummer van uw procedure en hoe u contact met ons kunt opnemen.

U moet de kosten betalen
Een procedure bij de Huurcommissie kost geld. Als huurder betaalt u € 25 per afrekenperiode. Als u gelijk krijgt, dan krijgt u dit bedrag na de uitspraak terug. Lees meer over hoeveel u moet betalen.

Wij vragen de verhuurder om informatie over de kosten waar u het niet over eens bent en om informatie over de afspraken die u in het huurcontract hebt gemaakt. De verhuurder krijgt 3 weken de tijd om alle informatie aan ons op te sturen. Als de verhuurder iets meer tijd vraagt, krijgt hij nog maximaal 3 weken extra. Reageert de verhuurder niet op tijd? Of levert hij onjuiste informatie aan? Dan bepalen wij het bedrag.

(Bron: huurcommissie)

De Huurcommissie heeft de jaarafrekening servicekosten opnieuw vastgesteld. Wat moet ik doen?

U betaalt het bedrag dat in de uitspraak staat
De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Dat betekent dat de huurder en verhuurder verplicht zijn zich aan het bedrag te houden dat in de uitspraak staat.
Heeft u als huurder de jaarafrekening nog niet betaald? Dan bent u verplicht het bedrag te betalen dat in de uitspraak staat.

Zelf geld terugvragen aan verhuurder

Betekent de uitspraak dat u te veel heeft betaald? Vraag dan zelf uw geld terug aan uw verhuurder. Wil uw verhuurder het bedrag niet terugbetalen? Neem dan contact op met het Juridisch Loket. De Huurcommissie kan u hier niet bij helpen.

Bent u het niet eens met de uitspraak?

Dan kunt u de Huurcommissie vragen opnieuw naar de zaak te kijken. Dit doet u binnen drie weken na de verzenddatum van de uitspraak. Gebruik hiervoor het formulier ‘Verzet tegen een uitspraak van de voorzitter’ op onze website.

Kantonrechter

U kunt ook naar de kantonrechter. Aan een procedure bij de kantonrechter zijn kosten verbonden. Vraag tijdig bij de kantonrechter binnen hoeveel weken u uw procedure moet starten.

(Bron: huurcommissie)

 

 

­