Skip to main content

Overlegwet

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en agenderingsrecht. Huurdersorganisaties mogen meepraten met beleidsmakers en de verhuurder. Ieders rechten en plichten zijn vastgelegd in de Overlegwet.

Informatierecht

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben het recht om informatie van de verhuurder te ontvangen over:

  • plannen voor het slopen van woningen
  • het onderhoud van woningen
  • de huurprijzen

Het informatierecht geldt zowel voor bestaand beleid als voor (voorgenomen) wijzigingen in beleid.

Adviesrecht

De huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben adviesrecht. Dit betekent dat zij verhuurders als Heimstaden een schriftelijk advies mogen geven over voorgenomen beleid.
Dit advies moet als volgt verlopen:

  • De verhuurder geeft zijn huurders schriftelijke informatie over zijn beleid
  • De verhuurder overlegt hierover met de huurdersorganisatie of de bewonerscommissie
  • De huurdersorganisatie of bewonerscommissie krijgt ten minste 6 weken de tijd om schriftelijk advies uit te brengen
  • De verhuurder voert zijn plannen niet uit voordat de huurdersorganisatie of bewonerscommissie een advies heeft kunnen uitbrengen

Wil de verhuurder afwijken van het advies? Dan moet hij dit binnen twee weken schriftelijk melden aan de huurdersorganisatie of bewonerscommissie. Hij geeft daarbij aan waarom hij het advies geheel of gedeeltelijk niet opvolgt.

Agenderingsrecht

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben agenderingsrecht. Dit is het recht om onderwerpen op de overlegagenda te zetten.

Externe deskundigen uitnodigen

Ook hebben de verhuurder, huurdersorganisatie en bewonerscommissie het recht om deskundigen uit te nodigen om deel te nemen aan overleg met de verhuurder. De huurdersorganisatie kan de externe deskundige ook uitnodigen een schriftelijk advies uit te brengen.

Meer informatie

Als u meer wilt weten hoe de Overlegwet in elkaar steekt, dan kunt u de volledige wettekst lezen op de website van de Rijksoverheid.

Wilt u een beknopt maar volledig overzicht van alle rechten en plichten, ga dan naar deze goed leesbare webpagina van de Rijksoverheid.