Skip to main content

Belangenbehartiging

Opkomen voor de huurders van Heimstaden. Dat is de centrale opdracht. Er zijn veel belangen die gelden voor alle huurders samen. We willen allemaal prettig wonen in een betaalbaar huis dat goed onderhouden is en in een leefbare buurt staat. Met elkaar én met Heimstaden werken we hier hard aan bij de HOHN.

Gedeelde belangen, andere onderwerpen en prioriteiten

Per stad en regio zijn er ook verschillen. Er spelen in Rotterdam, Hengelo of Arnhem andere kwesties rondom huren en wonen dan in Amersfoort en Amsterdam. Het HOHN-bestuur komt op voor de algemene beleidszaken die elke huurder aangaan.

Voor iedereen een betaalbare woning

Dat is de wens van het HOHN-bestuur voor alle huidige en toekomstige huurders van Heimstaden. Maar er spelen meer onderwerpen dan de beschikbaarheid van een betaalbaar huis bij Heimstaden.
De HOHN werkt aan allerlei zaken rond huren en wonen. Grotere en kleinere kwesties, maar altijd van wezenlijk belang voor degenen die het treft. Denk aan de positie van huurders bij renovatie en verduurzaming. Of aan een snelle en goede oplossing van onderhoudsproblemen. En al hebben HOHN-vrijwilligers de dienstverlening hoog in het vaandel staan, ze kunnen dat alleen goed doen met de inbreng van huurders. Klachten van huurders worden, voor zover mogelijk, serieus behandeld.

Invloed en ambitie

samenwerken-removebg-preview.pngHet ontbreekt de HOHN niet aan ambitie om uw belangen als huurder te behartigen. We zijn actief op allerlei gebieden, lopen graag voorop en hebben volop plannen en ideeën voor de toekomst. Met elkaar kunnen we veel bereiken.
Op sommige ontwikkelingen die de positie van huurders raken, hebben we helaas maar beperkt invloed. De overheid, de politiek, maatschappelijke en sociaal-economische ontwikkelingen bepalen in zo’n geval. Maar we hebben altijd een visie en horen de meningen van onze achterban. Die brengen we in waar en wanneer we kunnen..