Skip to main content

Over de Stichting

De Stichting Huurders Organisatie Heimstaden Nederland (HOHN) stelt zich ten doel om de belangen van de huurders van de woningen van verhuurder Heimstaden te behartigen. Het bestuur van de HOHN wordt gevormd door vrijwilligers die huurder zijn van een woning van Heimstaden. Huurders kunnen thema’s van algemeen huurdersbelang onder de aandacht van het bestuur brengen. Het bestuur zal deze behandelen en zo nodig en zo mogelijk bij Heimstaden ter sprake brengen. Hoe meer actieve huurders de HOHN heeft, hoe sterker zij staat in de onderhandelingen met Heimstaden.

Een sterke huurders-organisatie is in het belang van elke huurder. De beslissingen over het huurbeleid en onderhoud van de woningen worden door Heimstaden genomen. Huurders hebben het wettelijk recht om daar invloed op uit te oefenen. Heimstaden erkent de HOHN als vertegenwoordiger van haar huurders. Ook moet de HOHN op bepaalde punten, zoals b.v. het afrekenbeleid servicekosten, toestemming geven voordat Heimstaden het beleid of de regels kan wijzigen. Huurders kunnen invloed uitoefenen op de activiteiten van de HOHN, door zich uit te spreken op de Algemene vergadering.

diverse wooden characters inclusion conceptDe Stichting Huurders Organisatie Heimstaden Nederland tracht haar doelen te bereiken door:

  • Het regelmatig onderhouden van contacten met huurders van woningen van Heimstaden
  • Het regelmatig voeren van overleg met Heimstaden
  • Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies aan Heimstaden over zaken van beheer en beleid die voor de huurders van belang zijn
  • De huurders op de hoogte te houden van haar activiteiten en deze bij haar standpuntbepaling te betrekken
  • De huurders te steunen inzake contacten met Heimstaden betreffende zaken van algemeen huurdersbelang

Bestuursleden

Voorzitter: Karel-Peter Companje
Secretaris: Cor Schults
Penningmeester: Willy Schults-v.d. Dennen
Aspirant lid: Michel Vliexs
Aspirant lid: Juzoef Tangali