Skip to main content

Betrekken achterban

De klassieke manier om de huurders te betrekken is een bewonersvergadering. Het enige dat hiervoor nodig is, is een uitnodiging in de bus bij alle bewoners en een zaaltje in de buurt. Bij echt belangrijke onderwerpen die alle bewoners direct raken, zoals b.v. een renovatie, blijft de bewonersvergadering de beste manier om iedereen te betrekken. Helaas is de opkomst op dit soort bijeenkomsten vaak erg laag. Wat kunt u doen om de opkomst te verhogen?

Trek niet de hele avond uit, maar beperk de vergadering tot één à anderhalf uur en kies een tijdstip uit dat veel mensen kunnen (en niet bijvoorbeeld onder etenstijd of als er een belangrijke voetbalwedstrijd is). Zorg dat de vergaderruimte vlak in de buurt is.
Zorg dat u iets te bieden heeft aan de bewoners die komen: nieuwe informatie waar vraag naar is, een spreker die wat interessants heeft te vertellen (b.v. de brandweer). Maak het gezellig: een kopje koffie, een hapje en een drankje.
Maak de agenda interessant. Dus niet teveel formele onderwerpen zoals jaarverslag en begroting, maar zaken waarvan u weet dat de bewoners die belangrijk vinden.
Stel uw eisen niet te hoog. Als 20 procent van de bewoners komt opdagen, heeft u gemiddeld een hele goede opkomst. Accepteer dat het grootste deel van de mensen nu eenmaal niet warm loopt voor bewonersvergaderingen. Belangrijk is dat u iedereen in de gelegenheid stelt om te komen. Dan hebt u als bewonerscommissie gedaan wat u kunt en wie niet komt opdagen, heeft daar zelf voor gekozen.

Maak een nieuwsbrief

Veel bewonerscommissies brengen een nieuwsbrief rond bij alle bewoners. Een nieuwsbrief is een goede manier om de bewoners te informeren en te zorgen dat alle bewoners worden bereikt.

Hulp bij het maken van een nieuwsbrief

Er zijn een aantal gratis online programma’s waarmee u gemakkelijk een nieuwsbrief , flyer of poster kunt maken. Kijkt u eens op de volgende website: VistaCreate

Kopje koffie

Hoe een kop koffie een flat in beweging bracht Als voorzitter van de bewonerscommissie organiseerde Liesbeth regelmatig bijeenkomsten waarbij bewoners ideeën konden aandragen. Maar de opkomst was vaak bedroevend laag. Nu schenkt ze koffie bij de lift en komen allerlei initiatieven eindelijk van de grond.