Skip to main content

Wie zijn wij?

Stichting Huurder Organisatie Heimstaden Nederland (HOHN) stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van huurders van de woningen van Heimstaden. Het bestuur van HOHN wordt gevormd door vrijwilligers die huurder zijn van een woning van Heimstaden. Huurders kunnen thema’s van algemeen huurdersbelang onder de aandacht van het bestuur brengen. 

vergoeding blokverwarming

Na onze oproep hebben zich ruim 80 huurders gemeld. Inmiddels heeft de HOHN bericht van Heimstaden ontvangen dat voor alle daarvoor in aanmerking komende complexen de vergoeding is aangevraagd. Binnenkort worden de huurders door Heimstaden hiervan op de hoogte gesteld.