Skip to main content

Wie zijn wij?

Stichting Huurder Organisatie Heimstaden Nederland (HOHN) stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van huurders van de woningen van Heimstaden. Het bestuur van HOHN wordt gevormd door vrijwilligers die huurder zijn van een woning van Heimstaden. Huurders kunnen thema’s van algemeen huurdersbelang onder de aandacht van het bestuur brengen. 

HOHN JAARVERGADERING

De huurders die de digitale vergadering niet konden bijwonen kunnen hier het verslag van deze vergadering lezen.

Hier kunt u de antwoorden van HOHN en van Heimstaden lezen op de door huurders gestelde vragen.